Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Sürdürülebilirlik vizyonumuz

Ziraat Finans Grubu’nun deneyim ve bilgi birikimini; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız için kalıcı değer üretmek, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik prensipleri ile rekabetçi bir banka olmak.

Sürdürülebilirlik hedefimiz

Bu politika kapsamında hayata geçecek kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarıyla, Bankamızın sektördeki konumunu ve rekabet gücünü daha da geliştirmek.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

 • Sürdürülebilirlik yaklaşımımız; finansal bir hizmet sağlayıcı olarak sorumluluklarımız, çevreye ve topluma yükümlülüklerimiz ve bir işveren olarak görevlerimiz ışığında şekillenmektedir.
 • Ziraat Bank International AG, güçlü ve güven duyulan bir bankadır. Ekonomik sürdürülebilirlik alanındaki bu başarımızı, uzun vadeli çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik bakış açısıyla destekleyerek geleceğe taşıma arzusundayız.
 • Karar alma süreçlerimizde, kaynaklarımızı ve hizmet alt yapımızı yönetmede çevresel ve toplumsal konular ile bunlara ilişkin potansiyel riskleri dikkatli ve özenli bir yaklaşımla ele alıyoruz.
 • İklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine geçiş süreci de dâhil olmak üzere, çevresel sürdürülebilirliği önemli bir gündem maddesi olarak kabul ediyoruz.
 • İşveren olarak insan odaklı çalışma koşullarının önemine inanıyoruz. İş modelimizde, tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunmaya önem veriyor, iş gücümüzdeki farklılıkları Bankamızın zenginliği olarak görüyor ve destekliyoruz.
 • Hizmet sağlayıcı olarak, müşteri odaklılığı ve müşteri memnuniyetini her şeyin temelinde görüyoruz. Hedefimiz, bankacılık ürün ve hizmetlerini tüm müşterilerimize pratik, anlaşılır ve ulaşılır formatlarda sunmak, yeni örnek uygulamalarla sektöre zenginlik katmaktır.
 • İş ortağı olarak tedarikçilerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, sorumluluk ve adil paylaşım temelinde geliştirmeye kararlıyız. Tedarikçilerimizin başarısını, iş ortağı olarak tamamladığımız projelerle birlikte destekliyoruz.
 • Sürdürülebilirliğin evrensel kabul görmüş ilkelerinin iş modelimizle entegre edilmesi hedefiyle sürekli olarak projeler geliştirmeye ve hayata geçirmeye kararlıyız.
 • Sürdürülebilirlik inisiyatiflerinde ve işbirliği platformlarında yer almayı ve aktif görev üstlenmeyi önemsiyoruz.

Bu temel noktalardan hareketle sürdürülebilirliği değer zincirimizin bütününde yaygınlaştırmaya, geliştirmeye ve yaşatmaya odaklıyız.

Sürdürülebilirlik yapılanmamız

Bankamız Gözetim Kurulu’nun himayesinde yapılandırılan sürdürülebilirlik planımız, yalın ve etkin bir organizasyon yapısı kapsamında uygulamaya alınmıştır. Sürdürülebilirlik uygulamaları Yönetim (Müdürler) Kurulu’nun sorumluluğunda icra edilmektedir.

 • Sürdürülebilirlik çalışmaları Organizasyon Bölümü tarafından takip edilmektedir.

Paydaşlarımızla diyaloğumuz

Bankamızın uzun vadeli başarısı, paydaşlarının güvenine ve sürekli tercihine bağlıdır. Uygulamaya alacağımız sürdürülebilirlik projeleri bu güven ve sadakatin daha da güçlenmesinde rol oynayacaktır.

 • Çalışanlarımız en önemli paydaş gruplarımızdan biridir. Çalışanlarımızın, Bankamız sürdürülebilirlik yaklaşımını ve taahhütlerini benimsemelerini ve inisiyatif almalarını destekliyoruz.
 • Çalışanlarımızın eğitim ve gelişimini, sürdürülebilirlik alanında kaydetmeyi hedeflediğimiz aşamaların önemli bir unsuru olarak görüyoruz. İnsan kaynağımızın sürekli gelişimi için eğitim alanındaki yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.
 • Müşterilerimiz değişmez varlık nedenimizdir. Hedefimiz, Bankamızın tüm hizmet kanalları üzerinden değer önerisi güçlü ürün ve hizmetler sunarak, müşteri memnuniyeti ve sadakatini geliştirmeye devam etmektir.
 • Müşterilerimizle işbirliği ve farkındalık platformlarında buluşmaya devam edeceğiz. Finansal okuryazarlığı ve sürdürülebilirlik farkındalığını artırma çalışmalarını sosyal sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz.
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerimizi geliştirmek bir diğer önceliğimizdir. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik konularında evrensel kabul görmüş ilke ve uygulamaları benimsemelerini önemsiyor ve teşvik ediyoruz.
 • Paydaşlarımızla karşılıklı saygıya dayalı açık iletişime inanıyoruz. Paydaş iletişiminde, ekonomik performansımızın yanı sıra çevresel ve sosyal konularda kaydettiğimiz gelişmeleri şeffaf bir yaklaşımla paylaşmaya odaklıyız.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarının başarısının, Bankamızın sürdürülebilirlik endekslerindeki performansını artıracağına inanıyoruz.

Çevre ve Ziraat Bank International AG

Doğrudan ve dolaylı çevre etkilerimizi kontrol etmek, doğru stratejiler ve teknolojilerle yönetmek ve sürekli iyileştirmek hedefi kapsamında;

 • Hizmet döngümüz sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını ölçmeye ve azaltmaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz.
 • Hizmet ağımızı oluşturan fiziki unsurları, enerji başta olmak üzere tüm doğal kaynakların verimli kullanımı ilkesi altında yapılandırmaya gayret gösteriyoruz.
 • Almanya’da yasal olarak belirlenmiş çevre standartlarına uyumun yanı sıra küresel en iyi uygulama ve standartların yaygınlaşmasını arzuluyoruz ve bu konudaki çalışmalarımızı paydaşlarımızla çok yönlü diyalog kapsamında sürdürmeyi hedefliyoruz.
 • Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevre konusundaki farkındalıklarının artmasını ve çevresel sürdürülebilirliğe değer katacak çalışmaları yaygınlaştırmalarını önemsiyor ve teşvik ediyoruz.

Topluma katkı ve Ziraat Bank International AG

Türkiye’yi Almanya’da temsil eden işadamlarımızın ve Almanya’da yerleşik müşterilerimizin güvenilir iş ortağı olan bir Banka olarak, topluma ve ekonomiye katkı sağlamaya büyük önem veriyoruz.

Topluma değer katmak ve toplumsal gelişmeyi çok yönlü bir yaklaşımla desteklemek, Türkiye ve Almanya arasında ekonomik bağı güçlendirmek, yaygın sosyal etki yaratmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Ürün ve hizmetlerimiz

Bankamız, değişen müşteri talep ve beklentilerini karşılama, doğru zamanda, doğru müşteriye, doğru değer önerisi sunma ve piyasaların sunduğu yeni iş olanaklarını verimli bir biçimde değerlendirme süreçlerinde çevresel ve toplumsal konuları da dikkate almaktadır. Bu doğrultuda, çevresel ve sosyal etkiye sahip ürün ve hizmet yelpazemizi geliştirmeyi, sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz.

Özetle

Sürdürülebilirlik politikasında belirlenen genel çerçevenin ışığında Ziraat Bank International AG; rekabetçi ve güçlü bir banka olarak büyümesini sürdürülebilir kârlılık ve verimlilikle devam ettirmeye kararlıdır.

Bu amaçla Bankamızın sürdürülebilirlik performansını şeffaflık, hesap verebilirlik, yasalara uyum, etik ilkelere bağlılık ve risk yönetimi prensipleri ile sürekli geliştirerek kurumsal sürdürülebilirlik alanında ilerliyoruz.